Zakład Techniki Medycznej Słupsk
DOSTAWA · MONTAŻ · SERWIS
APARATURY MEDYCZNEJ
REHABILITACYJNEJ, LABORATORYJNEJ
I STOMATOLOGICZNEJ
Zakład Techniki Medycznej
Sp z o.o. SŁUPSK

 
76-200 Słupsk
ul. Poniatowskiego 37
centrala, dyspozytor:
Tel.: (059) 8426693, 8425197
dyrektor, administracja:
Tel./Fax: (059) 8426367
 
Wydział mechaniczny:
76-200 Słupsk
ul. Poniatowskiego 37
Tel. (059) 8427527
 
e-mail: biuro@ztm.slupsk.pl

 
Firma posiada ISO 9001:2008OFERUJEMY:

  • Profesjonalne zaopatrzenie szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich w nowoczesny sprzęt
  • Projekty adaptacyjne pomieszczeń pod montaż urządzeń medycznych
  • Obsługa w zakresie montaży, napraw, remontów, konserwacji, przeglądów orzecznictwa technicznego, szkoleń użytkowników, pomiary sprawdzające bezpieczeństwo elektryczne urządzeń pomiary sprawdzające funkcje urządzeń
  • Budowę, modernizację, konserwację i remont: instalacji gazów medycznych, technicznych oraz centralnych systemów zasilania, instalacji przywoławczych i alarmowych oraz ostrzegawczych i informacyjnych.
  • Kompletacja i montaż zestawów przyłóżkowych.

Autoryzowane serwisy zagranicznych i krajowych producentów sprzętu i urządzeń medycznych.
SZYBKA OBSŁUGA · NISKIE CENY

Zapraszamy codziennie od 7:00 do 15:00

Konto: Bank Pekao S.A. I o/Słupsk 63 1240 3770 1111 0010 0539 0691
KRS: 0000231663, NIP 839-29-15-387, REGON 771637737
Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 50 000 zł